De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van de 1800-serie. In totaal zijn er voor 11 kaarten wijzigingen. Deze week heeft de BSH geen berichten uitgegeven voor de Duitse Bocht.

Rijkswaterstaat voert momenteel onderzoek uit naar de beleving en het gebruik van de vaarwegen binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zonde (EEZ). Hier volgen indien nodig beleids- en uitvoeringsadviezen en die worden vertaald in verbeteracties. De vragenlijst is beschikbaar via www.startvragenlijst.nl/zeevaart.

De belangrijkste wijzigingen in de betonning betreffen het vergroten van het verboden gebied rondom de spuisluizen tussen het Hellegat en Volkerak. De groene tonnen van het Boschgat nabij Terschelling zijn gedeeltelijk opgenomen. Bij Schiermonnikoog is de betonning in het Gat van Schiermonnikoog aangepast. De nieuwe situatie is op de kaart verwerkt. In de Belgische Westerschelde zijn er dieptemetingen geweest, daar waar nodig zijn de cijfers aangepast. Tenslotte is er een hinderlijk object aangetroffen in het Randzelgat. De obstructie is op de kaart aangebracht.