Deze week zijn er geen BaZ-berichten verschenen voor de 1800-serie; de Duitse BSH heeft wel berichten gepubliceerd voor de Duitse Bocht. Voor vijf kaarten zijn er updates beschikbaar.

Obstructies waargenomen in de vaarroute boven de Duitse Waddeneilanden zijn op de kaart aangebracht, de vaargeul Ley is opnieuw gemarkeerd met staken (tot en met 15 september). De waddenweg Priel is opgeheven, en tenslotte is bij OWP Nordergründe een kleine aanpassing geweest in de meetboeien.