Deze week zijn er voor drie kaarten updates waarmee de kaarten van de 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. Er is één nieuw BaZ-bericht en er zijn een aantal tijdelijke of voorlopige berichten opgeheven.

In de Merwehaven is een verbodsgebied gemarkeerd met bijbehorende tonnen. In de Belgische Noordzee zijn op een aantal plaatsen weer boeien opgenomen; het gaat hier om de kustzones nabij Wenduine, Oostende en Nieuwpoort.