De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor de gebruikers van de 1800-serie en de DKW-Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 12 kaarten updates beschikbaar waarmee de meest recente berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt.

De aanleg van het windmolenpark Hollandse Kust Noord (HKN) is van start gegaan. De scheepvaart wordt verzocht om voorzichtig te navigeren. Dit weekend vindt op de Oosterschelde de ‘8 uren van de Oosterschelde’ plaats. De afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat de betonning aangepast in de vaarweg tussen de Oosterschelde en de Krammersluizen. Vooruitlopend op een nieuwe uitgave van de 1805 zijn de veranderingen alvast op de kaart weergegeven. In de Elbe en de Eemsmonding zijn meerdere ondieptes aangetroffen, en deze zijn met deze update verwerkt in de kaart