Deze week zijn er weer BaZ-updates beschikbaar waarmee de kaarten van de BSH-Duitse Bocht en de DKW 1800-serie kunnen worden bijgewerkt. In totaal zijn er voor 19 kaarten updates beschikbaar.

De belangrijkste berichten: In de Waddenzee zijn er een aantal ondieptes en droogvalpunten ontdekt na nieuwe dieptemetingen. Deze zijn op de kaart aangegeven. De vaargeulen Blaue Balje en Minsener Balje zijn verschoven, de betonning is daarop aangepast. In België is een nieuwe veerdienst over de Schelde; het Sint-Annaveer in dienst genomen.