Deze week hebben de Hydrografische Dienst en BSH weer BaZ-updates uitgegeven. Met deze updates kunnen 13 bestanden worden bijgewerkt: 9 kaarten van de Duitse Bocht en 4 kaarten van de 1800-serie.

In de Westerschelde is vanwege de natuurlijke verplaatsing van zandplaten de Geul van Baarland voor al het scheepvaartverkeer gestremd. Schepen dienen nu door Everingen te varen. Er volgt een verbeterblad. In de Lemstergeul richting de Prinses Margrietsluis is een ondiepte aangetroffen. Diep stekende schepen wordt geadviseerd de groene zijde aan te houden.

De belangrijkste wijzigingen in de Duitse Waddenzee: Er is een verboden gebied gemarkeerd in Nordland ten zuiden van Juist. Het verboden gebied bij Neufeld-Reede is uitgebreid. De ‘Schüttstelle Dukegat A’ en ‘Schüttstelle Dukegat B’ zijn verplaatst, net als de boeien die de aansluitende vaargeulen markeren.