Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt op de digitale zeekaarten.

Naast een aantal kleine wijzigingen in de betonning is ook het gebied gemarkeerd waar het eiland Bliek wordt opgespoten in het Haringvliet. In de Duitse Waddenzee is op een aantal plaatsen vervuilde grond aangetroffen en een dumpplaats voor munitie. Deze zijn gemarkeerd op de kaart. De vaargeul in de Dordtse Kil is eveneens gewijzigd.