Deze week zijn er voor 31 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten worden verwerkt op de 1800 serie en de NfS-berichten op de Duitse Bocht kaarten.

Ter hoogte van de Indusbank is de Noordkardinaal opgeschoven. Nabij Enkhuizen is bij het Kooizand een nieuw kitesurfgebied ingesteld. Er zijn kleine wijzigingen in de loop van de vaargeul Kromme Balg en het Westgat. Bij Ameland is de veerhaven uitgebaggerd, voorzien van een nieuwe streefdiepte en gewijzigde betonning.

In de Duitse Waddenzee is bij Schalenburg een leiding blootgespoeld en afgemarkeerd. Er zijn meetboeien uitgelegd bij de Weiße Bank en tenslotte is de Mittelrinne ter hoogte van de Mellumplate verlegd.