Deze week zijn er voor 10 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de 1800-serie kaarten.

Er is een onderzeese stroomkabel aangelegd tussen het Windmolenpark Thorntonbank en Zeebrugge in de Belgische Noordzee. In het Voorzorgsgebied Rede van Vlissingen tussen Nieuwe Sluis en boei nr. 5 geldt tot en met 31 mei 2019 een visverbod. De betonning in de Overloop van Hansweert is ingrijpend gewijzigd. De nieuwe situatie wordt aangebracht op de nieuwe editie van kaart 1803 die later deze maand zal verschijnen. Langs het Schelde-Rijnkanaal zijn lichtopstanden gewijzigd in drijvende boeien en tenslotte is er een aankondiging van schietoefeningen vanaf Breezanddijk. Deze worden gehouden van 08:00 – 16:00 van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 april 2019.