Deze week zijn er voor een aantal kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaartenseries.

Er vinden werkzaamheden plaats op het Kanaal door Walcheren, in het Noordzeekanaal en in de vaarroute Urk-Den Oever. De markering is aangepast en de scheepvaart moet rekening houden met beperkingen en afsluitingen. Verder zijn er een aantal obstructies gemarkeerd in de Noordzee bij Domburg en vlak bij Texel. In de Oster Ems is een onbekende obstructie ingemeten. Tenslotte is in de haven van Harlingen een lichtopstand verwijderd.