Deze week zijn er voor vier kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op de 1800-kaartenserie. Het zijn de eerste updates van 2018 en deze zijn t.b.v. een naadloze overgang op het nieuwe jaar nog verwerkt op de editie van 2018. Vanaf volgende week worden de berichten alleen nog verwerkt op de 2019 edities.

Deze week is het Fischerbalje bij Borkum een stuk ondieper geworden, bij de Dove Balg, langs de Afsluitdijk zijn er wijzigingen in de betonning gekomen en aan de zuidoever van Het Scheur, Nieuwe Waterweg is t.h.v. km. 1016 een verboden gebied gemarkeerd i.v.m. werkzaamheden.