Deze week zijn er voor 14 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse en Duitse hydrografische diensten wordt verwerkt op de kaartenserie 1800 en de Duitse Bocht.

De uitbreiding van de Flevokusthaven ten noorden van Lelystad is middels een verbeterblad verwerkt in de kaart. Verder zijn er een aantal kleine dieptewijzigingen in de Duitse Waddenzee. In de haven van Helgoland is een obstructie aangetroffen die hinderlijk is voor de scheepvaart. De brug over het Zwarte Water bij Hasselt is voortaan bereikbaar via een ander VHF kanaal.