Deze week zijn er voor 5 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Nederlandse Hydrografische Dienst worden verwerkt op de kaarten van de 1800-serie.

In de Noordzee zijn op een aantal plaatsen nieuwe dieptemetingen geweest, in het Bantsbalje is er een hinderlijke obstructie weggehaald en de betonning in het Wolderwijd is gewijzigd rondom het tulpeiland. Het verboden gebied is opgeheven en dus weer voor de scheepvaart toegankelijk.