Deze week zijn er voor 5 kaarten updates waarmee de BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst worden verwerkt op kaarten uit de 1800-serie. De updates van de betreffende kaarten zijn te downloaden via het nieuwscentrum in WinGPS.

Deze week is er een verbeterblad voor een gedeelte van de Westerschelde, tussen Terneuzen en de Hoek van Baarland. Verder zijn er kleine wijzigingen in de betonning bij het IJsseloog in het Ketelmeer en in de Waddenzee rond de Vliesloot (ten noord-oosten van Vlieland).