Deze week zijn er voor 11 kaarten van de DKW-1800 serie updates. Hiermee worden de laatste BaZ-berichten van de Hydrografische Dienst verwerkt.

De belangrijkste berichten deze week zijn: Door aanhoudende verzanding is de aanloop van de haven Blankenberge veranderd, er is een verbeterblad voor uitgegeven. In het Belgische gedeelte van de Schelde zijn er veranderingen in het dieptebeeld, bij Uitdam is vanwege waterplantengroei de vaargeul richting Amsterdam ruim een kilometer naar het oosten opgeschoven. In september volgen er weer schietoefeningen vanaf de Breezanddijk (IJsselmeer). In de Waddenzee zijn er een aantal tonnen verlegd en voor de scheepvaart hinderlijke objecten aangetroffen en in de kaart verwerkt.