Deze week is er een update voor de huidige edities van de DKW-1800 serie en de DKW Duitse Bocht, waarbij de BaZ-berichten van week 27 zijn meegenomen. Eveneens is de kwartaalupdate van de DKW Engelse Oostkust beschikbaar. In totaal geldt dit voor 13 kaarten.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van een aantal dieptecijfers in de Nieuwe Maas en de Dordtse Kil, een verplaatsing van een aantal tonnen in de Waddenzee, het aanbrengen van een obstructie in het Riffgat en tussen de Duitse Waddeneilanden Neuwerk en Scharhörn en het uitbreiden van een aantal aan te leggen windmolenparken in Duitsland. Als laatste is er een uitgebreide kwartaalupdate van de UKHO. Vooral het dieptebeeld en de betonning van de rivier Humber is aangepast.