De BaZ updates van week 15 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800-serie en de Duitse Bocht bijgewerkt. Eveneens is de Q2-update beschikbaar voor de Engelse Oostkust. In totaal zijn er voor 31 kaarten updates te downloaden.

In de Belgische Noordzee zijn een aantal kleine wijzigingen in de betonning. Iets ten noorden van de aanloop naar de Nieuwe Waterweg worden tot medio mei baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Verder is tussen Voorne en Goeree-Overflakkee het Slijkgat gewijzigd en is er in het Haringvliet ter hoogte van het Ventjagersgaatje ook een nieuwe afbakening van het natuurgebied gekomen.