De BaZ-updates van week 2 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 serie en de DKW Duitse Bocht bijgewerkt. Deze updates zijn beschikbaar voor de 2018 editie.

Deze week is het werkgebied rondom de Markerwadden en de Oostvaardersdijk verruimd. Vanaf maart 2018 wordt de nieuwe situatie definitief en zal worden weergegeven in de Markermeerkaart (1810.09). Tenslotte is het “Fischerbalje”, de vaargeul naar de haven van het Duitse Waddeneiland Borkum ondieper geworden.