De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van de 1800-serie en de DKW-Duitse Bocht. In totaal zijn er voor 18 kaarten waarmee de meest recente berichten van de Hydrografische Dienst en de BSH worden verwerkt.

De belangrijkste wijzingen zijn: Er zijn diverse tonnen verplaatst in het Molengat bij Texel en de tijdelijke markering van de zinkerleiding is weer opgenomen. De Houthaven in Amsterdam is gesloten voor de scheepvaart. Bij de Loggersteen zijn de twee kardinalen iets verder opgeschoven. Er is een hinderlijke ondiepte aangetroffen bij de Steile Bank, ten westen van Lemmer: alle scheepvaart wordt aangeraden ten zuiden van de rode tonnen te blijven. Op een aantal plaatsen in de Duitse Bocht zijn meetboeien uitgelegd, opgenomen of verplaatst.