Stentec Navigation

Noordermeerdijk
Langs de Noordermeerdijk wordt een windmolenpark gebouwd. De gemarkeerde vaargeul is daarom opgeschoven.